กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2563

1

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายกสโมสรอาสากาชาด เฝ้าถวายหนังสืออาสาสาร จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึก และชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้อาสากาชาดนำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย 1,900 ชุด ไปมอบให้ผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และมอบให้ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ รวมทั้งมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1561 ปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์: 10 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8