กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2563

1

กิจกรรมสภากาชาดไทย
บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
งานบริการโลหิต สถานกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 8 วิเศษนิยม บางแค

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1559 ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8