กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

1

เลขาธิการสภากาชาดไทยเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และให้กําลังใจเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์กราดยิง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นครราชสีมา และนางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา มอบกระเช้าให้กําลังใจแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิ่ง ประชาชน ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บหลายราย ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

จากนั้น เลขาธิการสภากาชาดไทย เดินทางไปยังสํานักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยมี ทนพญ.ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ

สภากาชาดไทยได้ดําเนินการให้สถานีกาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ สํารวจข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีภูมิลําเนา หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้กําลังใจ ปลอบขวัญ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรมและ ดูแลคุณภาพชีวิตตามภารกิจของสภากาชาดไทยเพิ่มเติมด้วย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1549 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8